30.3.2017

Předškoláci a jejich sportovní předpoklady, aneb spolupráce se Sportanalytik.cz

Od ledna tohoto roku mám tu čest být součástí testování malých sportovců pod křídly Sportanalytik.cz. Koncept Sportanalytiku na základě 8 testů zohledňuje rychlostní, silové, vytrvalostní a koordinační předpoklady dětí ke sportovním aktivitám. Vše probíhá zábavnou herní formou, aby byla pro děti atraktivní a získala si jejich pozornost na celé dopoledne, což je doba trvání jednoho Sportanalytik sportovního dne. Sportanalytik svůj koncept sportovních dnů neomezuje pouze na Českou republiku, ale působí i v zahraničí, v okolních zemích a v nynější době se jeho působnost rozšiřuje i do západní Evropy. Což jen podtrhuje jeho obecnou prospěšnost a výpovědní hodnotu.

Standardní testovací baterie zahrnuje sprint na 30m (rychlost), stoj na jedné noze (rovnováha), výskok do výšky (výbušnost), sedy-lehy (silová vytrvalost), člunkový běh (hbitost), hluboký předklon (pružnost), hod basketbalovým míčem (síla) a běh na 800m (vytrvalost). Na základě výše nastíněných kritérií se rodičům doporučí oblast sportovních aktivit, které zahrnují zejména modality, ve kterých jsou jejich děti pevné v kramflecích.

Já, jako fyzioterapeut, přispívám svou troškou do mlýna nástavbovým rychlým testováním dechu, stabilizace trupu ve statické poloze a aktivním stojem a hlubokým dřepem v dynamickém pohybu. Velké množství dětí a malá časová dotace na mé testování způsobuje, že testy jsou opravdu rychlé a nejsou prováděny do hloubky. Nicméně mají svou výpovědní hodnotu a naznačují, jakým směrem se pohybová kvalita u těchto dětí bude ubírat.

Rukama mi prošlo za tak krátkou dobu asi 200 malých sportovců a jsem rád, že jsem mohl přispět k ucelenému náhledu rodičů na sportovní předpoklady jejich dětí k pohybovým aktivitám. Nejčastějšími neduhy bývají již v tomto nízkém věku dominující horní typ dýchaní, prohlubování páteřních křivek v polohách, kde to není nutné, ani žádoucí, přetěžování horního trupu, neaktivita spodního trupu a v neposlední řadě nesprávné nastavení kloubních os v aktivním stoji a dynamickém pohybu. Na vzorku dvou set dětí se prozatím potvrzuje, ač to není pravidlo, že čím je dítě starší, tím je na něm nefyziologických známek víc. Mladý organismus je tvárný a velice výbavný. Pokud bude dítě správně vedeno a bude ze strany trenérů kladen důraz na správně a kvalitně prováděný pohyb, nemělo by dítě mít v budoucnosti zbytečné zdravotní problémy způsobené nesmyslným přetěžováním a nekvalitním pohybem. Všeobecně se již dostává do povědomí i fakt, že jednostranná specializace v útlém dětství děti poškozuje a zkracuje jim dobu, po kterou mohou sport zdravě provádět. Jednoduchá poučka zní: „ Správně prováděný pohyb, co největší pohybová rozmanitost, adekvátní intenzita zátěže a doba jejího trvání“. Každý jsme individualita, tudíž striktní zobecňování není na místě, ale základ, ze kterého by se mělo vycházet je trvale platný.

Těším se na další spolupráci se Sportanalytik.cz a na tu spoustu nadšených malých sportovců, kteří, i s mým přispěním, budou moci provozovat zdravý sport a pohybové aktivity správně a tak dlouho, jak budou chtít. A hlavně se u toho budou bavit:)

Mgr. Karel Kupec Fyzioterapie

18.9.2018

Sezóna snů s dream teamem!!

Jelikož fotografie většinou řeknou více, než tisíc slov. Na odkazu níže je na FB galerie z 18.9.2018 s průřezem beach volejbalové sezóny…

Více zde
30.3.2017

Předškoláci a jejich sportovní předpoklady, aneb spolupráce se Sportanalytik.cz

Od ledna tohoto roku mám tu čest být součástí testování malých sportovců pod křídly Sportanalytik.cz. Koncept Sportanalytiku na základě 8…

Více zde
16.2.2017

Cvičení v těhotenství

Jako nastávající otec mám bezprostřední zkušenost s těhotnou ženou, jejími stesky a potřebami. Vzhledem k mému zaměření se soustředím…

Více zde
Více článků